U tradicionalnom dijelu posla slikanje ili pismoslikarija je začetni dio ove djelatnosti. Oslikavanje sakralnih objekata (crkvi) te njihovo uređenje interijera i eksterijera.

Upotpunjujući sa novim tehnologijama oslikavanje je danas mnogo lakše i jednostavnije nego prije mnogo godina.