Neonske reklame se izrađuju od staklenih cijevi koje oblikujemo ručno puhajući prema zadanim oblicima ili šablonama. Do željenih boja dolazimo tehnikom mješanja određenih plinova argona, helija ili neona te fluorescentnih praškova.

Neon je iskljućivo hladna odnosno dekorativna rasvijeta te se zato koristi za dekoraciju interijera ili eksterijera.

Neon u reklamama upotpunjujemo sa različitim materijalima poput pleksiglasa ili lima ( aluminija ) i time dobivamo ljepotu, eleganciju, jasnoću i vizual same reklame.